Таблица с размери

Как най-точно да определите кой е Вашият размер?

 

Измерете една Ваша тениска и сравнете по нашите размери в таблицата. Мерете на същите места, които са обозначени с червени стрелки. Изберете размера, който най-много се доближава до Вашия.